Cтарий Млин

Cтарий Млин це унiкальний комплекс, який не має аналогiв нi в Українi, нi в свiтi.
Вiн включає в себе музей-їдальню, магазин старожитностей, стоматологiю, клуб здоров’я та вiдпочинку для жiнок. Iдея побудови споруди зародилася в 1990 роцi, тому, коли М. Гросуляк (власник i автор “Старого Млина“), звернув увагу на напiврозвалену будiвлю. Як виявилось – це руїни парового млина.

Будувати музей було вирiшено тiльки зi старої цегли, тої, що виготовляли заводи до 1939 року. Пiшло її на будiвництво бiльше 100 000 штук за технологiєю, дану цеглу спершу витримували на сонцi, а потiм в печi, в нiй тепло та енергiя часу. Оцiнивши оригiнальну архiтектуру музею, можна дiйти висновку, що вiн не є насправдi, прототипом українського млина.

При входi в музей є камiнь, привезений з дому Гаудi. Вiн викладений в композицiю, яканазивається “дерево мудростi” (символiзує людський мозок).
Речi використанi для оздоблення музею-ресторану збирались протягом трьох рокiв по всiй Українi. Є унiкальнi колекцiї, наприклад – колекцiя ключiв, прасок. Старовинного посуду, старовинний одяг, безлiч iнструментiв, якi використовувалися для збору урожаю. Загалом музейних експонатiв понад 3000 штук.

Другий поверх закладу оформлений, як селянська хата. Тут є радитетнi меблi, посуд, колекцiя старих, але дiючих радiо, музичнi iнструменти, одяг. Камiн схожий на келих з пивом, тому й називається “п’яний келих”. Тут же, в “селянськiй хатi” є друга пiч, призначена для приготування страв з м’яса, є барбекю, грiль. Технологiя приготування є вiдкритою для клiєнтiв i це їх притягує.

Весь млин проникнутий повагою i любов’ю до iсторiї краю. На сходах мiж другим i третiм поверхами розташованi з одного боку – раритетнi знiмки Тернополя довоєнного, з iншого боку – фото з iсторiї будiвництва самого “Млина”. На третьому поверсi зали розташована “десертна зала” та лiтня площадка, пiд назвою “галицький дворик”.

На “лiтнiй площадцi” зiбранi здебiльшого речi, якi були в галечан на подвiр’ї: вiз, молотарка, ковальський мiх, вiялка.
Кожному вiдвiдувачевi – вiд мельника Миколки гостинець “Український наркотик”.
В “Старому Млинi” страви приготованi за старовинними рецептами i подаються до столу у глиняному або дерев’яному посудi. Крiм мiцних напиткiв у нас запашне українське пиво з восьми броварень краю.

Інформація запозичена на сайті музея – їдальні “Старий Млин“. Адресою: м. Тернопіль, вул. Бродівська 1а, тел. (0352)235823

 

карта
   
Тернопіль, музей – їдальня “Старий Млин” | Travel Ukraine & World